Polityka prywatności

 1. Strona główna
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszym Centrum i naszą stroną internetową. Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i chcemy poniżej poinformować o tym, w jakim zakresie i do jakich celów gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby podczas wizyty w naszym Centrum i na naszej stronie internetowej użytkownik czuł się bezpiecznie i swobodnie.

I.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

I. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w naszym Centrum oraz na naszej stronie internetowej jest:

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Polen / Poland
E-Mail: iodo@ece.com

II.    PODSTAWOWE ZASADY DOTYCZĄCE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. PRZETWARZANIE DANYCH W NASZYM CENTRUM

W naszym Centrum przetwarzamy dane osobowe, tzn. informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub dającej się na ich podstawie zidentyfikować osoby fizycznej, jak np. jej imię i nazwisko oraz adres, zgodnie z przepisami Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

a)        Podstawy prawne przetwarzania danych w Centrum

(1)       Na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, to stanowi ona podstawę prawną uprawniająca nas do takiego przetwarzania. Udzieloną zgodę można w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(2)        W celu realizacji obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 b) RODO)

Przetwarzanie danych użytkownika następuje także w celu realizacji zawartej na jego żądanie umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w ramach istniejącego obowiązku związanego ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika.  Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące celów, w jakich przetwarzamy dane użytkowników, są dostępne w dokumentacji związanej z określoną umową oraz ogólnych warunkach uczestnictwa.

(3)       W ramach prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO)

Przetwarzamy dane użytkowników, jeśli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osób trzecich.  Należą do nich:

 • Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, o ile użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych,
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych,
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i funkcjonowania systemów informatycznych,
 • Udaremnienie i wyjaśnienie działań przestępczych,
 • Rejestracja wideo w celu obrony praw właściciela nieruchomości, gromadzenia i przedłożenia środków dowodowych,
 • Działania mające na celu zabezpieczenie budynków i urządzeń,
 • Działania mające na celu zagwarantowanie praw właściciela nieruchomości.
b)        Cele, w jakich przetwarzane są dane w Centrum

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe użytkowników w naszym Centrum w ramach naszych działań, usług i procesów, następuje to w przedstawionych poniżej celach: 

 • Udział w konkursach
 • Zapisanie się do newslettera lub na wydarzenie
 • Procesy księgowe
 • Rejestracja w panelu klienta
 • Procesy płatnicze
 • Rezerwacja produktów
 • Udział w akcjach organizowanych przez Centrum (zgłoszenie np. na wycieczki rowerowe, konkursy lub wydarzenia w Centrum)
 • Opieka nad dziećmi
 • Wypożyczenie własności Centrum
 • Fotografowanie lub filmowanie
 • Monitoring wideo
 • W celach rekrutacyjnych
 • Publikowanie w czasopismach Centrum
 • Doradzanie klientom i cele rozrywkowe
 • Wydawanie bonów
 • Przyjmowanie skarg, zgłoszeń dot. szkód i przedmiotów znalezionych
 • Przygotowanie i organizacja wydarzeń
 • Produkty usługowe Centrum.
c)        Kategorie danych przetwarzanych w Centrum

W zależności od rodzaju umowy, udzielonej zgody oraz czynności przetwarzamy następujące kategorie danych:

Obrazy i filmy, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dane adresowe, adresy mailowe (w celu wysyłania newsletterów), data urodzenia (w celu potwierdzenia wieku), dane bankowe (np. płatności internetowe), dane do faktury, dane do celów rekrutacyjnych i dane związane z parkowaniem.

2. PRZETWARZANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Zasadniczo odwiedzanie strony internetowej naszego Centrum jest możliwe bez podawania nam swoich danych osobowych. Dowiemy się wtedy tylko, z jakiego adresu IP i w jakim czasie użytkownik odwiedził określoną stronę. Informujemy, iż nasza strona internetowa jest wyposażona w system zapewniający anonimizację adresów IP (opis poniżej). Oznacza to, że możliwa jest analiza przeprowadzana wyłącznie w celach statystycznych, jednak poszczególni użytkownicy pozostają anonimowi.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził odpowiednią zgodę lub gdy na mocy przepisów prawa jesteśmy do tego upoważnieni, gromadzimy dane osobowe użytkowników strony internetowej, aby udostępniać na tej stronie odpowiednie treści, a także aby oferować inne usługi, np. nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy, zapisanie się do naszego newslettera, zgłoszenie do naszego programu lojalnościowego itp. 

a)        Podstawy prawne przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

(1)       Na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 a) RODO)

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, to stanowi ona podstawę prawną uprawniająca nas do takiego przetwarzania. Udzieloną zgodę można w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

(2)        W celu realizacji obowiązków ustawowych (art. 6 ust. 1 b) RODO) 

Przetwarzanie danych użytkownika następuje także w celu realizacji zawartej na jego żądanie umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. w ramach istniejącego obowiązku związanego ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące celów, w jakich przetwarzamy dane użytkowników, są dostępne w dokumentacji związanej z określoną umową oraz ogólnych warunkach uczestnictwa.

(3)       W ramach prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 f) RODO) 

Przetwarzamy dane użytkowników, jeśli jest to niezbędne w celu zabezpieczenia naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów osób trzecich. Należą do nich:

 • Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej, o ile użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec wykorzystania jego danych,
 • Stosowanie plików cookie (szczegółowe objaśnienia na ten temat – patrz poniżej),
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w przypadku sporów prawnych,
b)    Cele przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na naszej stronie internetowej, następuje to w ramach realizacji następujących celów: 

 • Obsługa techniczna strony internetowej i monitorowanie jej funkcjonalności 
 • Nawiązanie kontaktu przez formularz kontaktowy lub doradcę wideo
 • Wysyłka newslettera 
 • Analiza statystyczna korzystania ze strony internetowej
 • Tworzenie profili
 • Publikowanie treści, jakie użytkownik wprowadza podczas wizyty na naszej stronie internetowej
 • Publikowanie zdjęć na podstawie zgody użytkownika
 • Udział w konkursach
 • Obsługa rezerwacji w ramach rejestracji w naszym narzędziu Digital Mall
 • Tworzenie konta klienta
 • Zamawianie bonów Centrum
 • Zamawianie biletów parkingowych  
 • Pobieranie danych urządzenia użytkownika (poprzez wykorzystywanie plików cookie)
 • Wygenerowane przez użytkownika treści w mediach społecznościowych
 • Komunikacja z aplikacjami       

c)    Kategorie przetwarzania danych na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej przetwarzamy dane osobowe użytkownika na różne sposoby:

(1)       Hosting i pliki dziennika                                           

Realizowane przez nas usługi hostingowe służą udostępnianiu następujących usług: usługi związane z infrastrukturą i działaniem platformy, moc obliczeniowa, pojemność pamięci i usługi bazodanowe, usługi zapewniające bezpieczeństwo oraz usługi konserwacji technicznych, które realizujemy w celu prowadzenia obsługi oferty online. 

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane o stanach, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane umowne, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacji dotyczące klientów, osób zainteresowanych i odwiedzających niniejszą ofertę online w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym i bezpiecznym udostępnianiu niniejszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w połączeniu z art. 28 RODO (zawarcie umowy o przetwarzanie danych na zlecenie).

My lub nasz dostawca usług hostingowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę otwieranej strony internetowej, plik, datę i godzinę wejścia na daną stronę, ilość przesyłanych danych, komunikat o pomyślnym wejściu na stronę, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres IP, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzonej strony) oraz adres IP i nazwę dostawcy wysyłającego żądanie.

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) informacje zawarte w plikach dziennika są zapisywane, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest niezbędne w celach dowodowych, są usuwane dopiero po całkowitym wyjaśnieniu danego przypadku.
Za każdym razem, gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową, jego przeglądarka automatycznie wysyła określone informacje na serwer strony internetowej, aby umożliwić komunikację między przeglądarką a serwerem. Informacje te są zapisywane w tak zwanym pliku dziennika. Są to przykładowo informacje dotyczące

 • typu i wersji przeglądarki użytkownika,
 • systemu operacyjnego użytkownika,
 • strony internetowej, z której użytkownik odwiedził aktualną stronę,
 • nazwy hosta (adres IP) komputera użytkownika oraz
 • godziny, o której nastąpiły odwiedziny.

Z zastrzeżeniem ewentualnych ustawowych obowiązków przechowywania usuwamy lub dokonujemy anonimizacji adresu IP użytkownika, gdy ten opuści stronę, o ile niniejsza polityka prywatności nie zawiera innych regulacji i jest to dozwolone prawnie.

Pozostałe informacje przekazywane do naszych serwerów przez przeglądarkę użytkownika wykorzystujemy w formie zanonimizowanej – czyli uniemożliwiającej powiązanie z osobą użytkownika – w celu analizy i optymalizacji naszych usług. Dzięki temu możemy przykładowo wykryć potencjalne błędy lub ustalić, w jakie dni i o jakich godzinach nasze strony internetowe są najintensywniej odwiedzane.

(2)       Newsletter i nawiązanie kontaktu 

Gdy użytkownik zapisuje się do newslettera przez naszą stronę internetową, rejestrujemy jego imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby zgodnie z jego życzeniem móc przesyłać mu newsletter.
W ramach naszego formularza kontaktowego rejestrujemy imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail oraz numer telefonu, aby móc odpowiedzieć na jego zapytanie.

(3)       Stosowanie plików cookie
(a) Informacje ogólne

W czasie odwiedzania przez użytkownika naszej strony internetowej wykorzystujemy w jego przeglądarce technologie gromadzenia danych, takie jak pliki cookie, tagi, piksele czy beacony, aby rejestrować określone informacje na temat aktualnej sesji przeglądarki. Technologie te często określane są na innych witrynach ogólnie jako „pliki cookie”. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszej stronie internetowej zapisywanie na określony czas aktywności i preferencji użytkownika (np. danych logowania, języka, rozmiaru czcionki oraz innych preferencji dotyczących prezentowania treści), aby przy kolejnej wizycie lub przechodzeniu z jednej strony na drugą nie trzeba ich było wpisywać ponownie. Stosujemy pliki cookie przeznaczone do różnych celów. W związku z tym obowiązują różne podstawy prawne w odniesieniu do stosowania plików cookie. Poniżej informujemy, jakie pliki cookie stosujemy oraz do jakich celów one służą.

„NIEZBĘDNE” pliki cookie – funkcjonalność strony internetowej i administracja.

„Niezbędne” pliki cookie wykorzystujemy w celu obsługi naszej strony internetowej. Służą one do zapisania jest indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika naszej strony do celów administracyjnych i identyfikacyjnych. Dzięki temu możemy oferować użytkownikom jakość usług na stałym poziomie. Zapisujemy takie dane, jak np. ustawione przez użytkownika preferencje językowe. Te pliki cookie przechowywane są przez czas trwania sesji przeglądarki. Bez tych plików cookie wyświetlanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej jest niemożliwe.

„FUNKCJONALNE” pliki cookie – ulepszanie i wydajność strony internetowej

Stosujemy „funkcjonalne pliki cookie” w celu ciągłej poprawy wydajności naszej strony internetowej. Obejmują one dane, które gromadzimy w następujących celach:

Analiza internetowa – analizujemy dane na podstawie aktywności użytkownika w Internecie, aby móc optymalizować funkcjonalność i wygląd naszej strony internetowej.

Skuteczność reklam – na podstawie ścieżki, którą użytkownik trafił na naszą stronę internetową, mierzymy skuteczność naszej reklamy, prowadząc analizę współczynnika klikalności naszej reklamy. W ten sposób optymalizujemy skuteczność reklam uruchamianych na zewnętrznych stronach internetowych.

Zarządzanie błędami – określamy błędy na naszych stronach internetowych, aby móc je niezwłocznie eliminować lub usuwać inne problemy.

Testy wyglądu strony internetowej – za pomocą testów A/B lub testów wielowariantowych dbamy o jednolity wygląd naszej strony dla jej użytkowników w trakcie sesji oraz potencjalnych kolejnych sesji.

„REKLAMA” – lub „DIRECT ADVERTISING ON THIRD-PARTY ADVERTISING PLATFORMS” i reklama

„Reklamowe pliki cookie” naszych reklamodawców wykorzystujemy do zapewnienia wyświetlania reklam w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Są to stałe pliki cookie, które są jednak objęte ograniczeniem czasowym. Pliki te zawierają indywidualne znaczniki identyfikacyjne, umożliwiające przyporządkowanie aktywności w Internecie do poszczególnych użytkowników. Ponadto wykorzystujemy te pliki cookie w celu zapewnienia, aby poszczególnym użytkownikom nie była wyświetlana reklama w sposób nieograniczony oraz aby dokonywać pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych. Znaczniki identyfikacyjne zapisane przez te pliki cookie są udostępniane przez naszych partnerów. Nie możemy stosować tych samych znaczników w naszych systemach. Wykorzystujemy te pliki cookie także do wyświetlania reklam, które są powiązane z miejscem przebywania użytkownika, np. aby informować go o sklepach w jego okolicy, w których produkt, który właśnie ogląda, jest dostępny.

(b) Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics także stosuje pliki cookie w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat sposobu korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Ze względu na aktywną anonimizację adresów IP na niniejszej stronie internetowej adres IP użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google używa tych informacji do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty o użytkowaniu strony i umożliwić operatorowi tej strony wykonywanie innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem poniżej. Aktualny link:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Klikając poniższy link, można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics. Zostanie wówczas pobrany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyty na tej stronie:

Wyłącz Google Analytics

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych podano pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/.

Informujemy, że na tej stronie internetowej rozszerzono usługę Google Analytics o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP). 

 

(4)       Przetwarzanie danych w ramach rejestracji za pomocą LOGINU

W ramach rejestracji za pomocą LOGINU gromadzimy następujące dane użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy. Wykorzystujemy, gromadzimy i przetwarzamy także dodatkowe informacje dotyczące profilu zakupowego użytkownika; 

 • częstotliwość i długość odwiedzin na naszych stronach internetowych; 
 • informacje dotyczące zachowania podczas zakupów i odwiedzin (w szczególności śledzenie) oraz produkty (oferty, wydarzenia, nowości itp.), które użytkownik oznaczył jako interesujące.
 • dane osobowe zawarte w treściach, które użytkownik wczytuje, dodaje lub udostępnia poprzez nasze usługi w inny sposób, np. zainteresowania i lista zapamiętanych.
 • data urodzenia użytkownika w celu wysłania premii urodzinowej.
(5)       Zamawianie bonów

Przez naszą stronę internetową użytkownik może także nabywać bony do naszego Centrum. W razie skorzystania przez użytkownika z tej oferty gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, dane banku, adres e-mail.

(6)       Zamawianie biletów parkingowych

Ponadto przez naszą stronę internetową użytkownik może także nabywać bilety parkingowe do parkingów wielopoziomowych naszego Centrum. W razie skorzystania przez użytkownika z tej oferty gromadzimy następujące dane: imię i nazwisko, dane banku, adres e-mail.

(7)       Dokonywanie rezerwacji

W ramach korzystania z naszego narzędzia Digital Mall oferujemy użytkownikom możliwość rezerwowania produktów w naszych Centrach, a następnie odbierania ich stamtąd. Aby zagwarantować prawidłowe przyporządkowanie danej rezerwacji, dane rezerwacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail oraz przedmiot i termin rezerwacji) przekazywane są do odpowiedniego administratora sklepu. Po zakończeniu procesu rezerwacji (po odebraniu przedmiotu lub upływie okresu rezerwacji) dane te są usuwane.

(8)       Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych łącznie z fanpage’ami na Facebooku
(a)        wtyczki Facebooka

Z naszą stroną internetową mogą być zintegrowane wtyczki portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo serwisu Facebook lub przycisku „Like” lub „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka podano tutaj: 

developers.facebook.com/docs/plugins/

W trakcie wizyty na naszych stronach poprzez uruchomienie przycisku wtyczki powstaje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. O uruchomieniu wtyczek portali społecznościowych decyduje użytkownik poprzez podjęcie celowego działania. Centrum nie wchodzi w posiadanie danych osobowych przez takie działania.

Korzystanie z naszej strony internetowej i korzystanie z fanpage’a Centrum na Facebooku może być monitorowane przez Facebooka, jeżeli użytkownik posiada konto na Facebooku. Nie mamy przy tym wpływu na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook przyporządkowywał korzystanie z naszych stron do jego konta użytkownika na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka. Więcej informacji na ten temat podano w polityce prywatności Facebooka pod adresem

de-de.facebook.com/policy.php

Każdorazowe wywołanie prowadzonych przez nas stron internetowych, z którymi są zintegrowane komponenty Facebooka (wtyczki Facebooka), powoduje automatyczne zlecenie poprzez te komponenty przeglądarce internetowej systemu komputerowego osoby korzystającej wczytanie obrazów odpowiednich komponentów Facebooka. Całościowe zestawienie wszystkich wtyczek Facebooka jest dostępne pod adresemhttps://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury Facebook otrzymuje informacje o tym, jakie konkretnie elementy naszej strony internetowej są odwiedzane przez daną osobę.

Korzystamy ze stron fanpage’a na Facebooku, za które jesteśmy odpowiedzialni wspólnie z Facebook Ireland Limited:

W ramach wspólnej odpowiedzialności z serwisem Facebook analizujemy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego fanpage’a (dodatek Insights). Zgodnie z RODO wymagane informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach dodatku Insights podano na Facebooku; obecnie przede wszystkim w informacjach dotyczących ochrony danych Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook udostępnia także użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Facebookiem a naszą firmą o wspólnej odpowiedzialności dotyczącej przetwarzania danych zgodnie z art. 26 RODO; obecnie pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

W ramach dodatku Insights uzyskujemy tylko anonimowe statystyki – nie mamy dostępu do danych osobowych, które są przetwarzane przez Facebooka. Przetwarzanie przez nas zanonimizowanych danych następuje w oparciu o przepisy ustawowe, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe, ponieważ mamy przeważający uzasadniony interes w lepszym rozumieniu zainteresowań osób odwiedzających nasz fanpage (art. 6 ust. 1 f) RODO.

Na naszych stronach fanpage’a oferujemy różne funkcje społecznościowe, za pomocą których użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, zamieszczać posty i komentarze na naszej tablicy, polubić wpisy lub je udostępnić. Pragniemy podkreślić, że obszary te są ogólnie dostępne i wszystkie informacje osobowe, które użytkownicy tam zamieszczą lub udostępnią podczas rejestracji, są widoczne dla innych osób. Nie możemy kontrolować, jak inni użytkownicy naszego fanpage’a wykorzystają te informacje. W szczególności nie możemy zapobiec wysyłaniu do użytkownika informacji, których on sobie nie życzy.

Wszystkie dane wprowadzone w ramach funkcji społecznościowych gromadzimy, aby móc udostępnić użytkownikom te funkcje zgodnie z ich przeznaczeniem. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie udostępnić użytkownikom odpowiednich funkcji społecznościowych. Przetwarzanie tych danych następuje w oparciu o przepisy ustawowe, które pozwalają nam przetwarzać dane osobowe, o ile jest to konieczne w celu świadczenia usług lub realizacji umowy (np. § 15 ust. 1 TMG; art. 6 ust. 1 b) RODO) lub ze względu na nasz przeważający uzasadniony interes w tym, aby ułatwić korzystanie z naszej oferty i poprawić jej skuteczność  (art. 6 ust. 1 f) RODO).

Zamieszczone w obszarach społecznościowych treści mogą być przechowywane przez czas nieokreślony. Jeżeli w dowolnym momencie użytkownik zażyczy sobie usunięcia wprowadzonych treści, może wysłać do nas odpowiednią wiadomość e-mail na adres iodo@ece.com

(b)       Wtyczki Instagrama

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane wtyczki serwisu społecznościowego („wtyczki”) Instagram, którego operatorem jest spółka Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, przykładowo w formie „kamery Instagrama”. Przegląd wtyczek Instagrama i ich wygląd można znaleźć tutaj: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Gdy użytkownik odwiedza stronę naszej witryny internetowej, która zawiera taką wtyczkę, poprzez aktywne kliknięcie na ten przycisk wtyczki przez użytkownika powstaje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która integruje ją ze stroną internetową. Dzięki tej integracji Instagram uzyskuje informację o tym, że w przeglądarce użytkownika została otwarta odpowiednia strona naszej witryny internetowej, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta na Instagramie lub nie jest tam zalogowany. Ta informacja (wraz z adresem IP) jest przekazywana przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera Instagrama w USA i tam zapisywana. 

Jeśli użytkownik jest zalogowany na Instagramie, jego wizyta na naszej stronie może zostać przyporządkowana bezpośrednio do jego konta na Instagramie. Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, np. poprzez naciśnięcie przycisku „Instagram”, informacja ta również zostanie przekazana bezpośrednio do serwera firmy Instagram i tam zapisana. Oprócz tego informacje są publikowane na profilu użytkownika na Instagramie i wyświetlane jego kontaktom. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także praw użytkowników z tym związanych i sposobów ochrony sfery prywatnej można znaleźć polityce prywatności Instagrama: https://help.instagram.com/155833707900388/

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Instagram przypisywał dane zgromadzone w trakcie wizyty na naszej stronie bezpośrednio do jego konta na Instagramie, musi się wylogować z Instagrama przed wizytą na naszej stronie. Można także całkowicie zablokować wczytywanie wtyczek Instagrama poprzez dodatki do przeglądarki, np. bloker skryptów „NoScript” (http://noscript.net/). 

(c)       Stosowanie wtyczek YouTube

W celu integracji filmów korzystamy m.in. z usług serwisu YouTube. Operatorem YouTube jest spółka YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Na niektórych naszych stronach stosujemy wtyczki serwisu YouTube. Gdy użytkownik korzysta ze stron należących do naszej witryny internetowej, wyposażonych w taką wtyczkę – przykładowo z naszej mediateki – i aktywnie kliknie na odpowiedni przycisk wtyczki, zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. W ramach tego połączenia do serwera YouTube przekazywana jest informacja o tym, którą z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, portal ten przyporządkowuje tę informację do osobistego konta danego użytkownika. W przypadku korzystania z wtyczki, np. kliknięcia na przycisk uruchamiający film, informacja ta jest także przyporządkowywana do konta użytkownika. Użytkownik może zapobiec takiemu przyporządkowaniu poprzez wylogowanie ze swojego konta użytkownika w serwisie YouTube oraz z innych kont użytkownika firm YouTube LCC i Google Inc. i usunięcie odpowiednich wtyczek tych firm przed korzystaniem z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych w serwisie YouTube (Google) podano na stronie www.google.de/intl/de/policies/privacy/

d)       Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu XING. Jego dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.
Podczas każdej wizyty na jednej z naszych stron, która zawiera funkcje XING, tworzone jest połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy nie następuje wówczas zapisywanie danych osobowych. W szczególności nie są zapisywane adresy IP, nie jest także przeprowadzana analiza sposobu korzystania ze strony.
Stosowanie wtyczki XING odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w możliwie najobszerniejszej prezentacji w mediach społecznościowych.
Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share podano w polityce prywatności XING na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

(e)       LinkedIn Insight Tag

Nasza strona internetowa stosuje narzędzie do konwersji „LinkedIn Insight Tag” spółki LinkedIn Ireland Unlimited Company. Narzędzie to umieszcza w przeglądarce użytkownika plik cookie, który umożliwia gromadzenie m.in. następujących danych: adres IP, właściwości urządzenia i przeglądarki oraz wydarzenia na stronie (np. wywołania strony). Dane te są szyfrowane, poddawane anonimizacji w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane są usuwane w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia żadnych danych osobowych spółce ECE, lecz oferuje zanonimizowane raporty dotyczące grupy docelowej strony internetowej oraz skuteczności reklam. Uzupełniająco poprzez dodatek Insight serwis LinkedIn oferuje możliwość retargetingu. Spółka ECE może za pomocą tych danych wyświetlać ukierunkowaną reklamę poza swoją stroną internetową bez identyfikowania użytkownika jako osoby odwiedzającej stronę. Więcej informacji na temat ochrony danych w LinkedIn podano w polityce prywatności serwisu LinkedIn.
Członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych w swoich ustawieniach konta. Aby dezaktywować dodatek Insight na naszej stronie internetowej („opt-out”), należy kliknąć tutaj.

(9)       Informacje dotyczące korzystania z aplikacji

Na stronach zewnętrznych dostawców (np. iTunes, Google itp.) regularnie oferowane są aplikacje do pobrania. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi warunkami korzystania takiego dostawcy firma ECE stanie się partnerem umowy użytkownika w zakresie zakupu aplikacji, wówczas przetwarzamy dane, które podmiot zewnętrzny nam udostępnia, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, aby umożliwić użytkownikowi pobranie aplikacji na swoje urządzenie mobilne.

Nasza aplikacja korzysta z podanych poniżej uprawnień w celu realizacji wymienionych celów, dzięki którym uzyskuje ona dostęp do określonych funkcji urządzenia mobilnego użytkownika:

 • Kamera – nasze aplikacje korzystają z aparatu zainstalowanego w urządzeniu użytkownika, aby oferować funkcje z zakresu rzeczywistości rozszerzonej. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć dostęp do kamery w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Lokalizacja – nasze aplikacje wykorzystują dane dotyczące lokalizacji urządzenia użytkownika, aby wyświetlać wiadomości z jego regionu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć dostęp do danych lokalizacji w ustawieniach swojego urządzenia.

 

3. WSPÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA W NASZYM CENTRUM ORAZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

a) Odbiorcy danych osobowych

Wewnętrzne podmioty lub jednostki organizacyjne oraz inne przedsiębiorstwa powiązane z nami na podstawie prawa spółek handlowych otrzymują dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu realizacji naszych obowiązków umownych i ustawowych lub gdy dane te są nam potrzebne w ramach obsługi i realizacji naszego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych użytkownika do zewnętrznych odbiorców następuje w związku z realizacją umowy, o ile w celu realizacji wytycznych ustawowych jesteśmy zobowiązani do udzielenia informacji, zgłoszenia lub przekazania danych, użytkownik udzielił nam zgody na przekazanie danych podmiotom zewnętrznym lub na rzecz zewnętrznych usługodawców, którzy działają na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie lub którzy realizują funkcje w naszym imieniu (np. usługodawcy z dziedziny informatyki, centra obliczeniowe, firmy zajmujące się niszczeniem danych lub oferujące usługi kurierskie, usługi marketingowe, związane z rekrutacją pracowników, logistyczne, usługi druku, telekomunikacyjne, parkingowe i finansowe).

Jeżeli użytkownik udzielił wyraźnej zgody, przekazujemy podmiotom zewnętrznym także jego dane fotograficzne. Należą do nich np. Facebook, Instagram i inne media społecznościowe wykorzystywane przez ECE, a także agencje mediowe i inne podmioty zewnętrzne. Oczywiście działania takie nie następują, jeżeli użytkownik nie udzielił wyraźnej zgody na przekazywanie danych fotograficznych.

b) Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika są zapisywane na podstawie zgody użytkownika, w celu realizacji umowy lub w celu ochrony uzasadnionego interesu. Jeżeli jednak użytkownik odwoła swoją zgodę lub sprzeciwi się przetwarzaniu danych lub jeżeli cel przetwarzania przestanie istnieć, wówczas ilustracje i inne dane osobowe są usuwane w ramach określonego czasu z systemów komputerowych ECE lub są usuwane ze stron internetowych lub serwisów społecznościowych centrów handlowych zarządzanych przez ECE, chyba że ich – ograniczone czasowo – dalsze przetwarzanie jest niezbędne ze względu na ustawowe obowiązki przechowywania.

Ponadto firma ECE nie ma wpływu na publikacje w zewnętrznych mediach internetowych. Media drukowane/offline, które zawierają ilustracje lub inne dane osobowe, mogą być nadal wykorzystywane w wymienionych powyżej celach także po odwołaniu zgody. W razie publikacji zdjęć grupowych lub filmów odwołanie zgody przez jednego klienta zasadniczo nie skutkuje usunięciem tych materiałów. Ilustracje lub inne dane osobowe zostaną usunięte w krótkim czasie od wpłynięcia odwołania zgody, z zastrzeżeniem ustawowych lub prawnych obowiązków przechowywania. Jeżeli nastąpi zlecone przez ECE przekazanie podmiotom zewnętrznym, wówczas odbiorcy zostaną odpowiednio poinformowani w ramach wymaganego ustawowo zakresu, wskazuje się jednak, iż ze względu na specyfikę Internetu nie wszyscy odbiorcy mogą być regularnie informowani o usunięciu danych.

c) Przekazywanie danych użytkownika do kraju trzeciego 

Przekazujemy dane użytkownika do podmiotów w państwach z siedzibą poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) (tak zwane kraje trzecie), które działają na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie (np. usługodawcy z dziedziny informatyki lub centra obliczeniowe). W ramach stosowania Google Analytics przekazujemy skrócony adres IP użytkownika do USA. Ponadto może także następować przekazywanie danych użytkownika do operatorów wtyczek mediów społecznościowych; pozostałe informacje można znaleźć w polityce prywatności tych serwisów.

Jeżeli dla określonego kraju nie jest dostępna decyzja Komisji UE w sprawie stosowanego tam odpowiedniego poziomu ochrony danych, wówczas zawieramy umowy zgodnie z wytycznymi UE w zakresie ochrony danych, które zapewniają odpowiednią ochronę i gwarancję praw i swobód użytkownika. Na żądanie udostępniamy odpowiednie informacje szczegółowe.

Ponadto nie przekazujemy danych osobowych użytkownika do innych krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych. 

d) Prawa użytkownika jako osoby, której dotyczy gromadzenie danych

Jeżeli użytkownik korzysta ze swoich praw określonych w niniejszym akapicie na podstawie obowiązującego prawa, wówczas poinformujemy wszystkich odbiorców, którym przekazane zostały dane osobowe, o dokonanym zgodnie z życzeniem użytkownika sprostowaniu lub usunięciu jego danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, o ile takie powiadomienie nie jest niemożliwe ani nie wiąże się z niewspółmiernie wysokimi nakładami. 

Jeżeli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw i/lub otrzymać wszystkie istotne informacje, może skontaktować się z nami pod podanymi w pkt. 10 danymi kontaktowymi. Odpowiedzi udzielimy najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zapytania. Zgodnie z obowiązującym prawem i podanymi poniżej informacjami użytkownik ma prawo do zażądania udzielenia informacji o jego danych osobowych, do ich korekty, usunięcia lub przenoszalności (np. przeniesienia danych osobowych użytkownika do innego usługodawcy) przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania tych danych. 

(1)       Prawo do informacji

Użytkownik jest w dowolnym momencie uprawniony do zażądania nieodpłatnej informacji m.in. o swoich danych, które przetwarzamy, o celach przetwarzania, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania, a w razie transferu do kraju trzeciego o odpowiednich gwarancjach. Ponadto użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych.

(2)       Korekta danych osobowych użytkownika

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ma możliwość dokonania korekty swoich danych osobowych, które nam udostępnił. Poprzez ustawienia w usługach użytkownik może aktualizować informacje na swoim koncie, zmieniać ustawienia swojego profilu, zamawiać/anulować otrzymywanie wiadomości od nas oraz dokonywać ustawień swoich preferencji dotyczących udostępniania usług, m.in. usług związanych z lokalizacją. 

Jeżeli użytkownik zamówił nasze usługi pisemnie lub pocztą elektroniczną, może skontaktować się z nami pisemnie lub mailowo na dane kontaktowe podane w pkt. 10, aby dokonać korekty swoich danych osobowych. 

(3)       Usuwanie danych osobowych użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili zażądać pisemnie lub mailowo na podane w pkt. 10 dane kontaktowe usunięcia swoich danych osobowych. Gdy użytkownik zażąda tego od nas, wówczas niezwłocznie usuniemy wszystkie posiadane przez nas dane osobowe użytkownika, o ile cel przetwarzania przestał istnieć i usunięcie nie jest sprzeczne z ustawowymi lub prawnymi obowiązkami przechowywania. W takim przypadku zablokujemy dane.

(4)       Ograniczenie przetwarzania

Jeżeli użytkownik zażąda od nas pisemnie lub mailowo poprzez podane w pkt. 10 dane kontaktowe ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, np. gdy zakwestionuje on prawidłowość, zgodność z prawem lub konieczność przetwarzania przez nas jego danych osobowych, wówczas zredukujemy przetwarzanie jego danych osobowych do niezbędnego zakresu minimalnego (zapisanie) i w razie potrzeby będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celu ustalenia, wykonania lub egzekwowania roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, a także z innych przyczyn prawnych. W razie anulowania ograniczenia i ponownego przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika zostanie on o tym niezwłocznie poinformowany. 

(5)       Przenoszalność danych osobowych użytkownika

Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które udostępnił nam na podstawie zgody lub umowy i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli użytkownik zażąda tego od nas pisemnie lub mailowo na podane w pkt. 10 dane kontaktowe, wówczas niezwłocznie po otrzymaniu zapytania od użytkownika udostępnimy mu jego dane osobowe w popularnym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Na życzenie przekażemy dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym (kontrolerzy danych), które użytkownik wymieni w swoim zapytaniu, o ile zapytanie to nie narusza praw ani swobód osób trzecich i jest możliwe do zrealizowania pod kątem technicznym. 

(6)       Odwołanie zgody użytkownika / prawo do odwołania 

Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę bez podawania przyczyn. Kontakt z nami możliwy jest pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane kontaktowe podano w pkt. 10). Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika do celów, na które wyraził on zgodę, i zablokujemy dane. Odwołanie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych na podstawie zgody przed jej odwołaniem było bezprawne.  

(7)       Prawo do sprzeciwu

Ponadto użytkownik ma prawo, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania przez nas dotyczących go danych osobowych, realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (realizacja zadania w ramach interesu publicznego) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego), dotyczy to także profilowania wynikającego z tych przepisów. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych dotyczących użytkownika, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub podstaw do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli dane dotyczące użytkownika są przetwarzane w celu realizacji reklamy bezpośredniej, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania tych danych w celu takiej reklamy. Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach reklamy bezpośredniej, wówczas dane te nie będą już przetwarzane w tych celach.

Ewentualne odwołania należy kierować na adres podany w pkt. 10.

(8)       Skarga do właściwego organu nadzoru ds. ochrony danych

Użytkownik ma prawo do złożenia do organu nadzoru ds. ochrony danych skargi dotyczącej przetwarzania danych przez nas. Właściwym organem nadzoru dla ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Polen / Poland
kancelaria@uodo.gov.pl

 (9)      Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszej polityki prywatności, tak aby zawsze spełniała ona aktualne wymagania prawne lub aby móc wprowadzać zmiany w zakresie naszych usług do polityki prywatności, na przykład w momencie wdrażania nowych usług. Podczas kolejnej wizyty na naszej stronie obowiązuje wówczas nowa polityka prywatności.

(10)     Pytania dotyczące ochrony danych

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.
ul. Przeskok 2
00-032 Warszawa
Polen / Poland
iodo@ece.com

Hamburg, 26.01.2021