Regulamin centrum

  1. Strona główna
  2. Regulamin centrum

Regulamin centrum

Regulamin CH Zielone Arkady

Szanowny Gościu Centrum Handlowego Zielone Arkady,
abyś zawsze czuł się u nas dobrze konieczne jest uregulowanie kilku spraw.
W tym Celu sporządziliśmy niniejszy Regulamin Obiektu. Przedstawione punkty obowiązują na terenie centrum, w szczególności w pasażu handlowym:

1. Spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie całego Centrum jest zabronione.

2. Żebranie i akwizycja są zabronione.

3. Wystawianie towarów na sprzedaż, gra na instrumentach muzycznych, występy i imprezy bez pisemnej zgody dyrekcji Centrum są zabronione.

4. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów, przeprowadzanie ankiet wśród klientów, fotografowanie, filmowanie itp. wymagają pisemnej zgody dyrekcji Centrum.

5. Zabrania się jazdy na rowerach i motocyklach, jak również ich prowadzenia w pasażu handlowym. Jazda na rolkach, deskorolkach i hulajnogach jest również ze względów bezpieczeństwa zabroniona.

6. Psy należy prowadzać na smyczy i w kagańcu. Wszystkie spowodowane przez nie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli.

7. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach, nie zaś na schodach lub kwietnikach.

8. Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Galerii, także we wspólnych pomieszczeniach takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itd., jest zabronione. Działania takie będą powodować powstanie po stronie Centrum roszczenia o naprawienie szkody i wydanie zakazu wstępu do Centrum.

9. Zachowanie naszych gości nie może narażać osób trzecich na utrudnienia, uciążliwości lub niebezpieczeństwo.

10. ZabraniasięwnoszeniadoCentrumbroni,amunicji,materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Zakaz nie dotyczy osób wykonujących w Centrum obowiązki służbowe wymagające posiadania broni.

11. Przebywanie na terenie Centrum po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie.

12. Teren Centrum jest monitorowany za pomocą kamer wideo.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. Dyrekcja Centrum