Regulamin centrum

  1. Strona główna
  2. Regulamin centrum

Regulamin centrum

Szanowni Goście Zielonych Arkad,

aby czuli się Państwo u nas komfortowo, konieczne jest uregulowanie niektórych kwestii. Dlatego sporządziliśmy niniejszy regulamin. Poniższe punkty dotyczą całego terenu centrum handlowego, w szczególności pasażu handlowego.

1. Spożywanie napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz papierosów elektronicznych na terenie całego Centrum jest zabronione.

2. Żebranie i akwizycja są zabronione.

3. Wystawianie towarów na sprzedaż, gra na instrumentach muzycznych, występy i imprezy bez pisemnej zgody dyrekcji Centrum są zabronione.

4. Dystrybucja materiałów reklamowych, umieszczanie plakatów, przeprowadzanie ankiet wśród klientów, fotografowanie, filmowanie itp. wymagają pisemnej zgody dyrekcji Centrum.

5. Jeżdżenie, pchanie oraz parkowanie małych urządzeń elektrycznych (każdego rodzaju skutery elektryczne, Segway, deskorolki itp.) oraz rowerów, motorowerów, deskorolek i podobnych urządzeń, a także używanie i latanie dronami lub innymi jednostkami tego typu w centrum handlowym jest zabronione z powodów bezpieczeństwa.

6. Psy należy prowadzać na smyczy i w kagańcu. Wszystkie spowodowane przez nie nieczystości powinny zostać usunięte przez ich właścicieli.

7. Siedzenie dozwolone jest jedynie na przeznaczonych do tego ławkach, nie zaś na schodach lub kwietnikach.

8. Umyślne zanieczyszczanie, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń Galerii, także we wspólnych pomieszczeniach takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne itd., jest zabronione. Działania takie będą powodować powstanie po stronie Centrum roszczenia o naprawienie szkody i wydanie zakazu wstępu do Centrum.

9. Zachowanie naszych gości nie może narażać osób trzecich na utrudnienia, uciążliwości lub niebezpieczeństwo.

10. Zabrania się wnoszenia do Centrum broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Zakaz nie dotyczy osób wykonujących w Centrum obowiązki służbowe wymagające posiadanie broni.

11. Przebywanie na terenie Centrum po zażądaniu opuszczenia Centrum przez jego dyrekcję lub pełnomocników może być ścigane karnie.

12. Teren Centrum jest monitorowany za pomocą kamer wideo.

ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o.

Dyrekcja Centrum Handlowego Zielone Arkady