Millennium Bank

  1. Strona główna
  2. Sklepy
  3. Bank Millennium
Bank Millennium

Millennium Bank

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

Twórcom i akcjonariuszom Banku od początku przyświecała idea stworzenia nowoczesnej instytucji wykorzystującej najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurującej we wszystkich obszarach rynku finansowego. 

Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzą: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem bankmillennium.pl ub dzwoniąc do całodobowej obsługi telefonicznej TeleMillennium pod numer 801 331 331

Center Map